Jacek Kolodziejski (born 1980) is an award-winning visual artist, who works predominantly as a photographer, but in his artistic practice explores also other media: sculpture, design, painting, and video. In his work, he concentrates on the concepts of the extraordinary, of otherness, and (hybrid) identity through various forms of artistic expression: from conceptual photography till self-made art objects. His interdisciplinary approach makes his art transcend the limits of the photographic medium, that becomes rather a tool to register the ultimate effect of the creative process behind the image, in which it is the artist who dictates-and creates-every single step in its becoming.

Kolodziejski graduated from the Department of Multimedia Communication at the Academy of Fine Arts in Poznan, and studied film and photography at the College of Art and Design in Lodz. His works were exhibited in the main art institutions and at festivals in Poland and internationally, including the Center of Contemporary Art in Warsaw, Raster Gallery, the International Photo Festival in Arles and the Month of Photography in Bratislava. His works were awarded on multiple occasion, and have been acclaimed internationally. In 2016, he was one of the winners of the PDN Photo Annual award, and PDN The Look – Where Fashion Meets Art, as well as was awarded with the 1 st place in the International Photographer of the Year contest. The book “Freckle/s”, published in 2016, received one of the most important awards in the Polish photography industry, KTR Golden Award, and was shortlisted in the contest Photobook of the Year organized in connection to the Fotofestiwal in Lodz, Poland.

Jacek Kołodziejski (ur. 1980) jest artystą wizualnym, który tworzy głównie za pomocą fotografii, ale w swojej praktyce artystycznej wykorzystuje również inne media: design, rzeźbę, malarstwo, i sztukę wideo. W swoich działaniach eksploruje ideę odmienności, wyjątkowości i (hybrydycznej) tożsamości, traktując je jako punkt wyjścia dla starannie dopracowanych, konceptualnych zdjęć, a także instalacji i obiektów artystycznych, które jako elementy scenografii lub indywidualne byty zostają zarejestrowane na jego zdjęciach. Interdyscyplinarne podejście sprawia, że Kołodziejski wykracza poza granice medium fotografii, które staje się w jego rękach raczej narzędziem do zapisu ostatecznego efektu konceptualnych zmagań, oraz procesu kreatywnego, w którym odgrywa rolę nie tylko pomysłodawcy i reżysera każdego detalu, ale również najczęściej wykonawcy fotografowanych obiektów.

Jacek Kołodziejski ukończył studia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Studiował również film i fotografię w Wyższej Szkole Projektowania w Łodzi. Ma w dorobku kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, w tym w prestiżowych instytucjach (m.in. Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Galerii Raster) i międzynarodowych festiwalach takich jak Międzynarodowy Festiwal Fotograficzny w Arles, czy w trakcie Miesiąca Fotografii w Bratysławie. Jest laureatem najważniejszych nagród fotograficznych, w tym jednej z najbardziej prestiżowych nagród na świecie: PDN Photo Annual, oraz PDN The Look: Where Fashion Meets Art, a także pierwszego miejsca w konkursie International Photographer of the Year Award. W 2016 roku Kołodziejski wydał swoją pierwszą książkę fotograficzną Freckle/s, która została nagrodzona m.in. „złotym mieczem” w najważniejszym konkursie branży reklamowej w Polsce KTR (Klubu Twórców Reklamy) i zdobyła nominację do tytułu Fotograficznej Publikacji Roku 2016.

Bold
Italic